Voorwaarden

Op alle overeenkomsten en behandelingen van Dierenartsen Borra - Trappeniers zijn de algemene voorwaarden van KNMvD  (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.