Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Als gevolg van onze samenwerking hebben wij mogelijk de beschikking over enkele persoonsgegevens van u en uw dier(en). Wij stellen alles in het werk om deze gegevens goed te beschermen en vinden het belangrijk om hier goede afspraken over te maken. Om die reden hebben wij onze algemene voorwaarden en privacy statement geactualiseerd.

Met deze aanpassing voldoen wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierin worden strenge regels gesteld omtrent het verwerken, verzamelen, bewaren en beveiligen van persoonsgegevens.

De nieuwe algemene voorwaarden vindt u op onze website.

Wij gaan er vanuit dat u net zoveel waarde hecht aan uw privacy als wij. Mocht u desondanks toch niet akkoord gaan met de gewijzigde algemene voorwaarden en/of privacy statement,dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Gelieve per email contact op te nemen, dan sturen wij u een invulformulier toe.

U kunt hier de leaflet downloaden.

Mochten er hierover vragen zijn, kunt u per mail contact opnemen met de verantwoordelijke Barbara Trappeniers (info@dierenartsenborratrappeniers.nl).