Vandaag beslisten we op de praktijk om alle "boeren" (veehouders, akkerbouwers,...) te steunen door mee te trekken naar het Malieveld in Den Haag!

Er worden zoveel onwaarheden over verschillende gewoon natuurlijke producten zoals mest, koeien, varkens,... de wereld ingestuurd door o.a. enkele politieke partijen dat het ons nodig leek om even te gaan zeggen dat dit echt niet langer kan!

Niet alles over de kap van de boer!

Want... (zie spandoek hieronder) En dat is toch echt waar.